O mnie

Jestem psychologiem z kilkunastoletnim stażem, psychoterapeutą systemowym w trakcie szkolenia. Szkoły, które ukończyłam to:

 • Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych kierunek Psychologia, uzyskany tytuł magistra psychologii
 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • Szkoła Psychoterapii Gestalt organizowana przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu
 • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

Dodatkowo w trakcie mojej pracy zawodowej brałam udział w licznych szkoleniach, kursach i seminariach podnoszących moje kwalifikacje. Oto niektóre z nich.

 • „Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i jego środowiskiem- trening kompetencji wychowawczych”
 • „Historie mojego życia”
 • „Nowe zagrożenia zdrowia publicznego, czy są nimi dopalacze?”
 • „ Mobbing, jak zapobiegać i przeciwdziałać”
 • „Porozumienie bez przemocy”
 • „Upojona tęsknota- systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego”.
 • „Wideotrening Komunikacji”.
 • „Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci”
 • „Umiejętność stosowania i interpretacji testu Drzewo”
 • „Postępowanie z rodzicem adopcyjnym/zastępczym dziecka wykorzystanego seksualnie”.
 • „Sekty- rozpoznawanie mechanizmów działania oraz pomoc osobom poszkodowanym”
 • „Dopalacze- czym są i jak działają?”
 • „Sztuka demaskowania kłamstwa”
 • Szkolenie w zakresie rodzinnej opieki zastępczej na podstawie programu szkoleniowego „Rodzina”.

Ponadto od kilku lat jako członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej regularnie uczestniczę w zajęciach superwizji, podczas których moja praktyka terapeutyczna jest konsultowana przez grupę innych terapeutów, czego celem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.