Gabinet Psychologiczny SYLWIA MAZUR TEL.691570333 ul. Mickiewicza 8, Namysłów

                       

          

Jestem psychologiem z kilkunastoletnim stażem, psychoterapeutą systemowym w trakcie szkolenia.  Szkoły, które ukończyłam to:

 • Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych kierunek Psychologia, uzyskany tytuł magistra psychologii

 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu

 • Szkoła Psychoterapii Gestalt organizowana przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu

 • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

            Dodatkowo w trakcie mojej pracy zawodowej brałam udział w licznych szkoleniach, kursach i seminariach podnoszących moje kwalifikacje. Oto niektóre z nich.

 • Szkolenie „Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i jego środowiskiem- trening kompetencji wychowawczych”

 • Doświadczenia własne „Historie mojego życia”

 • Warsztaty szkoleniowe „Nowe zagrożenia zdrowia publicznego, czy są nimi dopalacze?”

 • Szkolenie „ Mobbing, jak zapobiegać i przeciwdziałać”

 • Seminarium „Porozumienie bez przemocy”

 • Forum „Upojona tęsknota- systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego”.

 • Kurs wprowadzający do metody „Wideotreningu Komunikacji”.

 • Szkolenie „Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci”

 • Szkolenie w zakresie rodzinnej opieki zastępczej na podstawie programu szkoleniowego „Rodzina”.

 • Szkolenie „Umiejętność stosowania i interpretacji testu Drzewo”

 • Szkolenie „Postępowanie z rodzicem adopcyjnym/zastępczym dziecka wykorzystanego seksualnie”.

 • Konferencja „Sekty- rozpoznawanie mechanizmów działania oraz pomoc osobom poszkodowanym”

 • Szkolenie „ Dopalacze- czym są i jak działają?”

 • Szkolenie „Sztuka demaskowania kłamstwa”


  Ponadto od kilku lat jako członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej regularnie uczestniczę

  w zajęciach superwizji, podczas których moja praktyka terapeutyczna jest konsultowana przez grupę

  innych terapeutów, czego celem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.Copyright Nazwa.pl